Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

WIĘCEJ

k.pyra@poczta.fm

email:

Radiolog zabiegowy

Krzysztof Pyra

Krzysztof Pyra Radiolog zabiegowy
Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

Dr hab. n. med.

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

SPSK4 Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 LUBLIN

tel:

691 507 825

WWW.KRZYSZTOFPYRA.PL

IMPLEMENTATION AND DESIGN: FRENCH TOAST

ALL RIGHTS RESERVED - 2021 KRZYSZTOFPYRA.PL

Pierwotne nowotwory złośliwe wątroby są 3 pod względem częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych (692 000 zgonów rocznie na całym świecie). Ta grupa nowotworów stanowi 7% wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych, a rak wątrobowokomórkowy (hepatocellular carcinoma – HCC) odpowiada za >90% zachorowań. Częstość występowania HCC zwiększa się na całym świecie.

Na czym polega zabieg chemoembolizacji?

Zabieg chemoembolizacji (transcatheter arterial chemoembolization – TACE) polega na wybiórczym wprowadzeniu cewnika do tętnic zaopatrujących nowotwór i podaniu przez jego światło materiału embolizacyjnego w formie partykuł nasączonych chemioterapeutykiem (lekiem). Pozwala to na uzyskanie miejscowego wysokiego stężenia cytostatyku w obrębie guza i odcięcie napływu krwi tętniczej do zmiany nowotworowej.

Działanie chemoembolizacji

TACE zawdzięcza swoją skuteczność dwóm mechanizmom. Większość guzów wątroby zaopatrywana jest w krew od strony tętniczej. Embolizacja gałęzi tętnicy wątrobowej blokuje dopływ krwi do guza i ogranicza jego wzrost do czasu, kiedy wytworzą się kolejne naczynia zaopatrujące nowotwór. Po drugie, miejscowe dostarczenie cystostatyku pozwala osiągnąć jego bardzo wysokie stężenie jedynie w obrębie guza. Unika się w ten sposób niekorzystnego działania cytostatyku na cały organizm, co ma miejsce przy chemioterapii ogólnoustrojowej. Równoczesne zamknięcie tętnic przez materiał embolizacyjny zabezpiecza przed wypłukiwaniem cytostatyku z łożyska naczyniowego guza. Nowoczesne materiały embolizacyjne, dzięki dokładnej kalibracji i mikroskopijnym rozmiarom rzędu 40µm/100µm, pozwalają na zamknięcie nawet najmniejszych naczyń.

Proszę pamiętać, że jedyną metodą potencjalnie prowadzącą do wyleczenia jest resekcja zmian, termo ablacja lub transplantacja wątroby. Niestety, ze względu na stan ogólny czy zaawanasowanie procesu nowotworowego nie wszyscy chorzy kwalifikują się do wyżej wymienionych metod. Według oficjalnie rekomendowanej klasyfikacji BCLC, chemoembolizacja jest kolejną zalecaną metodą leczenia guzów HCC. Należy mieć na uwadze, że choroba nowotworowa to dynamiczny proces, a chemoembolizacja jest leczeniem paliatywnym, chociaż zdarzają się sytuacje, kiedy u chorych ze zmianą nieoperacyjną dochodzi do wystarczającego zmniejszenia guza (downstaging), aby ponownie móc rozważyć możliwość resekcji. W ramach jednego cyklu leczenia, wykonuje od 2 do 4 zabiegów (najczęściej 3) w odstępach 3–4 tygodniowych. Po pełnym cyklu następuje 4/8 tygodni przerwy, następnie kontrolne badania laboratoryjne i obrazowe.

Zabiegi te w ramach umowy z NFZ wykonuję w:

Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Stefana Artwińskiego 3

25-734 Kielce

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

W celu konsultacji proszę o kontakt telefoniczny lub drogą email.

chemoembolizacja
leczenie nowotworów wątroby

Chemoembolizacja nowotworów wątroby

KRZYSZTOFPYRA.PL