logo

Angioplastyka tętnic zmienionych miażdżycowo. Wewnątrznaczyniowe leczenie zespołu stopy cukrzycowej.

Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej, czyli CPP (ang. Chronic Pelvic Pain) charakteryzuje się występowaniem Stopa cukrzycowa to każda patologia, która wynika bezpośrednio z choroby tętnic obwodowych (PAD) i / lub neuropatii czuciowej dotykającej stopy w cukrzycy; jest to długotrwałe (lub „przewlekłe”) powikłanie cukrzycy. Występowanie kilku charakterystycznych patologii stopy cukrzycowej, takich jak infekcja, owrzodzenie stopy cukrzycowej i neuropatyczna osteoartropatia, nazywa się zespołem stopy cukrzycowej. Stopę cukrzycową można podzielić na dwa charakterystyczne typy: stopę neuropatyczną, w której dominuje neuropatia (czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, polineuropatia cukrzycowa może obejmować różne typy włókien nerwowych: czuciowe, ruchowe, autonomiczne), oraz stopę z cechami niedokrwienia, w której głównym czynnikiem jest zarostowa choroba naczyń. Istotne jest, aby odróżnić te dwie jednostki, ponieważ każda z nich wymaga innego podejścia terapeutycznego.


Nieoperacyjne, minimalnie inwazyjne opcje rewaskularyzacji (udrożnienia) tętnic w zespole stopy cukrzycowej rozszerzyły się w ciągu ostatniej dekady i stały się wiodącym narzędziem zapobiegania amputacji. W wielu placówkach podejście wewnątrznaczyniowe stało się obecnie metodą pierwszego wyboru. Wewnątrznaczyniowe leczenie koncentruje się głównie na tętnicach poniżej kolana, tętnicy piszczelowej przedniej, tylnej i strzałkowej. 


Do przezskórnej angioplastyki wewnątrznaczyniowa (PTA) wykorzystywanane są różne narzędzia, w tym balony, balony powlekane lekiem, stenty, stenty uwalniające lek i aterektomy wewnątrznaczyniowe. Leczenie długich segmentalnych zmian cukrzycowych wymaga wyspecjalizowanego ośrodka z dużym doświadczeniem, ponieważ tego rodzaju terapie wymagają indywidualnego podejścia. Każda procedura jest dostosowana do potrzeb, możliwości i sytuacji klinicznej pacjenta. Końcowym punktem leczenia jest zagojenie wrzodu i tym samym próba ocalenia kończyny. 

ALL RIGHTS RESERVED - 2023 KRZYSZTOFPYRA.PL

IMPLEMENTATION AND DESIGN: FRENCH TOAST

693 462 461

tel:

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

SPSK4 Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 LUBLIN

Dr hab. n. med.

Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

Krzysztof Pyra

Radiolog zabiegowy

email:

pyra.konsultacje@gmail.com

WIĘCEJ

Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy