logo

W 2003 roku rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W trakcie studiów brałem czynny udział w studenckiej działalności naukowej. Byłem stypendystą Ministerstwa Zdrowia i laureatem licznych programów stypendialnych. Uczestniczyłem w kilku międzynarodowych programach naukowych m. in. Holandii, Bułgarii czy Brazylii. Po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpocząłem pracę w Państwowym Szpitalu nr 4 w Lublinie, w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii. Pod kierunkiem Pani profesor Małgorzaty Szczerbo-Trojanowskiej rozpocząłem studia doktoranckie, których zwieńczeniem było przygotowanie dysertacji pt. "Ocena skuteczności leczenia tętniaków gałęzi aorty brzusznej metodami wewnątrznaczyniowym." Tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologii i diagnostyki obrazowej uzyskałem po pozytywnym zdaniu europejskiego egzaminu specjalistycznego EDiR (European Diploma in Radioogy) w Wiedniu.

W ramach europejskiej platformy naukowej CIRSE Academy współtworzę kursy dla radiologów zabiegowych m.in. z zakresu embolizacji mięśniaków macicy, czy leczenia przetok dializacyjnych. Odbyłem liczne szkolenia i kursy w Polsce i zagranicą, które skupiają się wokół metod embolizacji. Jako specjalista w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki obrazowej staram się systematycznie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Specjalizuje się w wewnątrznaczyniowym leczeniu chorób kobiet i niepłodności par, jak również onkologii zabiegowej.

Stopień doktora habilitowanego otrzymałem na podstawie badań dotyczących radiologii zabiegowej w leczeniu chorób kobiet. W swoich badaniach skupiłem się głównie na leczeniu niepłodności par (udrażnianie jajowodów i embolizacja żylaków powrózka nasiennego), jak również embolizacji mięśniaków macicy i niewydolności żylnej miednicy (zespół przekrwienia biernego).

O mnie

ALL RIGHTS RESERVED - 2023 KRZYSZTOFPYRA.PL

IMPLEMENTATION AND DESIGN: FRENCH TOAST

693 462 461

tel:

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

SPSK4 Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 LUBLIN

Dr hab. n. med.

Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

Krzysztof Pyra

Radiolog zabiegowy

email:

pyra.konsultacje@gmail.com

WIĘCEJ

Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

Z zaangażowaniem poświęcam się pracy naukowej. Jestem sekretarzem sekcji radiologii zabiegowej Polskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR), członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR) i Europejskiego Towarzystwa Radiologii i Kardiologii Zabiegowej (CIRSE). W dziedzinie radiologii zabiegowej reprezentuje Polskę w Europejskiej Unii Specjalistów (European Union of Medical Specialists (U.E.M.S.). Współtworzę podkomisje Europejskiego Towarzystwa Radiologii Zabiegowej do spraw kształcenia młodych adeptów sztuki – ETF (European Trainee Forum)