Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

WIĘCEJ

k.pyra@poczta.fm

email:

Radiolog zabiegowy

Krzysztof Pyra

Krzysztof Pyra Radiolog zabiegowy
Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

Dr hab. n. med.

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

SPSK4 Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 LUBLIN

tel:

691 507 825

WWW.KRZYSZTOFPYRA.PL

IMPLEMENTATION AND DESIGN: FRENCH TOAST

ALL RIGHTS RESERVED - 2021 KRZYSZTOFPYRA.PL

Pliki z informacjami do pobrania:

Evaluation of Effectiveness of Embolization in Pelvic Congestion Syndrome with the New Vascular Occlusion Device (ArtVentive EOSTM)- Preliminary Results

Ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej embolizacji żył jajnikowych w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy

Ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej metody embolizacji w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy - badania wstępne

Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej, czyli CPP (ang. Chronic Pelvic Pain) charakteryzuje się występowaniem stałego lub przejściowego bólu, zlokalizowanego w miednicy mniejszej lub w okolicy podbrzusza i utrzymującego się ponad sześć miesięcy. CPP to dość często występująca dolegliwość, dotykająca mniej więcej jedną na sześć dorosłych kobiet. Nasilenie bólu obniża znacznie jakość życia. Panie, których dotyka ten problem, oceniają średnio ból na 6–8 pkt w wizualnej skali analogowej, gdzie wartości 0 przypisuje się całkowity brak bólu, a 10 najsilniejszy ból, jaki można sobie wyobrazić. Za jedną z przyczyn CPP uważa się zespół przekrwienia biernego miednicy (ang. Pelvic Congestion Syndrome – PCS). Rozpoznanie tego zespołu powinno być przez każdego ginekologa uwzględnione na liście przyczyn przewlekłego bólu w obrębie miednicy. U podstaw PCS leży obecność żylakowato zmienionych i niewydolnych naczyń żylnych w tym obszarze. Dolegliwości bólowe dołem brzucha i/lub obecność żylaków sromu, kończyn dolnych to elementy sugerujące potrzebę głębszej diagnostyki. PCS cechuje przewlekły, tępy, ciągły ból (może trwać wiele godzin lub dni), towarzyszyć mogą mu również nieregularne miesiączki. Ból często nasila się po stosunku, przed lub podczas pierwszych dni krwawienia miesiączkowego, po długotrwałym przebywaniu w pozycji stojącej i w ciąży. Przeważnie nabiera na sile z biegiem dnia (wysiłek fizyczny). Jedną z przyczyn PCS może być niewydolność bądź brak aparatu zastawkowego w żyłach jajnikowych i żyłach przymacicza, co prowadzi do przepływu wstecznego i skutkuje powstaniem żylaków. PCS występuje najczęściej u wieloródek w trzeciej i czwartej dekadzie życia.

Badaniem pierwszego rzutu jest USG Doppler miednicy. Dla głębszej diagnostyki wykonuje się badanie rezonansu magnetycznego, które jest nieinwazyjne, nie naraża chorej na promieniowanie, a jednocześnie pozwala dokładnie ocenić stan układu naczyń żylnych.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi metod wewnątrznaczyniowych jedną z najczęściej stosowanych obecnie metod leczenia jest embolizacja, która dzięki swojej małej inwazyjności i wysokiej skuteczności jest chętnie wybieraną metodą leczenia. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, przeważnie w trybie pobytu jednodniowego. Polega na wprowadzeniu cewnika przez żyłę udową, a następnie obliterację/zamknięcie niewydolnych naczyń. Częściowe lub całkowite złagodzenie przewlekłego bólu miednicy występuję u 80/90% chorych.

żylaki miednicy
żylaki miednicy mniejszej

Leczenie przewlekłego bólu w miednicy mniejszej

KRZYSZTOFPYRA.PL