logo

Chemoembolizacja przeztętnicza w leczeniu raka

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił ważny postęp w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami (mCRC), szczególnie w stosowaniu nowszych schematów wielolekowych i ich kombinacji z celowanymi terapiami lokoregionalnymi. Terapie wewnątrznaczyniowe, takie jak chemoembolizacja przeztętnicza, są potencjalnymi technikami leczenia pacjentów z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby. Celem jest selektywne dostarczenie dużych dawek chemioterapii do łożyska guza i zamknięcie naczyń doprowadzających, przy minimalnej ogólnoustrojowej biodostępności cytostatyku. Wytyczne ESMO wykazały, że chemoembolizację należy rozważyć jako opcję leczenia u pacjentów z chorobą ograniczoną do wątroby, w przypadku których brak jest opcji chemioterapeutycznych. Zabieg chemoembolizacji po konsultacji z lekarzem prowadzącym (onkologiem) można wykonać bez przerywania leczenia ogólno ustrojowego, jako jego uzupełnienie. Około 25% pacjentów z CRC ma synchroniczne przerzuty do wątroby, a do 60% rozwinie je w trakcie choroby. Operacja chirurgiczna stanowi potencjalnie leczniczą opcję dla pacjentów z ograniczoną chorobą przerzutową, zwłaszcza jeśli jest zlokalizowana w jednym narządzie (wątroba lub płuco). Jednak około 80% pacjentów z przerzutami do wątroby początkowo nie nadaje się do resekcji leczniczej. Nawet w przypadku braku chorób wątroby większość z nich nie jest kandydatami do operacji z powodu lokalizacji guza, wieloogniskowości lub niewystarczającej rezerwy wątrobowej. Osiągnięcie wtórnej resekcji jest celem leczenia pacjentów z początkowo nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby, aby uzyskać lepsze wyniki odległe.

 

Cel terapeutyczny, który sprawi, że nieerekcyjne przerzuty staną się możliwe do wy operowania nazywa się terapią konwersyjną. Poza chemioterapią systemową, która jest najczęstszym podejściem do konwersji początkowo nieoperacyjnych lub granicznie resekcyjnych przerzutów do wątroby, kolejnymi technikami jest lokalne podanie leku do guza przez tętnicę wątrobową, takie jak infuzja do tętnicy wątrobowej (HAI) i chemoembolziacja przeztętnicza (TACE).

 

Chemoembolizacja w leczeniu przerzutów do wątroby

Terapie lokoregionalne, a w szczególności chemoembolizacja z użyciem sfer nasączonych irynotekanem, są zabiegami o minimalnej inwazyjności, które odgrywają coraz większą rolę w leczeniu przerzutów raka jelita grubego do wątroby.

 

Zabiegi te w ramach umowy z NFZ wykonuję w:

 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Stefana Artwińskiego 3

25-734 Kielce

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

Daleka 11 

05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

W celu konsultacji proszę o kontakt telefoniczny lub drogą email.

Chemoembolizacja przerzutów do wątroby

ALL RIGHTS RESERVED - 2023 KRZYSZTOFPYRA.PL

IMPLEMENTATION AND DESIGN: FRENCH TOAST

693 462 461

tel:

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

SPSK4 Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 LUBLIN

Dr hab. n. med.

Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

Krzysztof Pyra

Radiolog zabiegowy

email:

pyra.konsultacje@gmail.com

WIĘCEJ

Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy