Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

WIĘCEJ

k.pyra@poczta.fm

email:

Radiolog zabiegowy

Krzysztof Pyra

Krzysztof Pyra Radiolog zabiegowy
Krzysztof Pyra radiolog zabiegowy

Dr hab. n. med.

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

SPSK4 Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 LUBLIN

tel:

691 507 825

WWW.KRZYSZTOFPYRA.PL

IMPLEMENTATION AND DESIGN: FRENCH TOAST

ALL RIGHTS RESERVED - 2022 KRZYSZTOFPYRA.PL

Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej, czyli CPP (ang. Chronic Pelvic Pain) charakteryzuje się występowaniem Stopa cukrzycowa to każda patologia, która wynika bezpośrednio z choroby tętnic obwodowych (PAD) i / lub neuropatii czuciowej dotykającej stopy w cukrzycy; jest to długotrwałe (lub „przewlekłe”) powikłanie cukrzycy. Występowanie kilku charakterystycznych patologii stopy cukrzycowej, takich jak infekcja, owrzodzenie stopy cukrzycowej i neuropatyczna osteoartropatia, nazywa się zespołem stopy cukrzycowej. Stopę cukrzycową można podzielić na dwa charakterystyczne typy: stopę neuropatyczną, w której dominuje neuropatia (czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, polineuropatia cukrzycowa może obejmować różne typy włókien nerwowych: czuciowe, ruchowe, autonomiczne), oraz stopę z cechami niedokrwienia, w której głównym czynnikiem jest zarostowa choroba naczyń. Istotne jest, aby odróżnić te dwie jednostki, ponieważ każda z nich wymaga innego podejścia terapeutycznego.


Nieoperacyjne, minimalnie inwazyjne opcje rewaskularyzacji (udrożnienia) tętnic w zespole stopy cukrzycowej rozszerzyły się w ciągu ostatniej dekady i stały się wiodącym narzędziem zapobiegania amputacji. W wielu placówkach podejście wewnątrznaczyniowe stało się obecnie metodą pierwszego wyboru. Wewnątrznaczyniowe leczenie koncentruje się głównie na tętnicach poniżej kolana, tętnicy piszczelowej przedniej, tylnej i strzałkowej. 


Do przezskórnej angioplastyki wewnątrznaczyniowa (PTA) wykorzystywanane są różne narzędzia, w tym balony, balony powlekane lekiem, stenty, stenty uwalniające lek i aterektomy wewnątrznaczyniowe. Leczenie długich segmentalnych zmian cukrzycowych wymaga wyspecjalizowanego ośrodka z dużym doświadczeniem, ponieważ tego rodzaju terapie wymagają indywidualnego podejścia. Każda procedura jest dostosowana do potrzeb, możliwości i sytuacji klinicznej pacjenta. Końcowym punktem leczenia jest zagojenie wrzodu i tym samym próba ocalenia kończyny. 

Angioplastyka tętnic zmienionych miażdżycowo. Wewnątrznaczyniowe leczenie zespołu stopy cukrzycowej.

logo